Psihološka razlaga sanj

Psihološka razlaga sanj

Sanje in njihova razlaga so od nekdaj burile duhove. Kaj o sanjah in njihovih pomenih pravijo psihologi? Preberite spodaj.

Sigmund Freud (1856 – 1939)
Sigmund Freud je avstrijski nevrolog, ki velja tudi za utemeljitelja psihoanalitične šole v psihologiji. Zagovarjal je, da na naše vedenje v veliki meri vpliva naša podzavest in njeni motivi.

Ukvarjal se je tudi s sanjami in leta 1900 objavil knjigo z naslovom Razlaga sanj. Knjiga govori o tem, da se v sanjah izraža naša notranjost in se izpolnijo tiste skrite želje, ki jih v budnem stanju nismo pripravljeni sprejeti – naš razum te želje zavrača. Freud govori o dveh funkcijah sanj: s sanjami ljudje izražamo prepovedane želje, hkrati pa je sanje označil za varuhinje spanca.

»Sanje so vedno poskus, da bi se z izpolnitvijo želje znebili motnje spanja – sanje so torej varuhinje sna.« S. Freud

Freudove sanje so kot ventili, skozi katere prehajajo naše nepotešene želje, ustvarjene, da bi potešili nagone, ki v nas zbujajo nemir. Pri svojem raziskovanju sanj se je osredotočal predvsem na želje, ki so povezane s spolnostjo in agresijo in v njih iskal simbole. Kljub temu je priznaval, da so v sanjah tudi predmeti brez simbolnega pomena.

Sanje brez simbolnega pomena pa naj bi po Freudu v celoti sanjali le otroci. Podobe v sanjah so pri njih enake kot podobe v stvarnosti, saj ne poznajo pravil in prepovedi.

In kaj pravi Freudov učenec, Carl G. Jung?
Jung je prevzel Freudove ideje o simboliki sanj, vendar jih je videl predvsem kot komunikacijo med zavednim in nezavednim delom. Jung je zagovarjal, da so najpomembnejše sanje, ki jih sanjamo v zgodnji mladosti, puberteti, v času krize srednjih let in tiste, tik pred smrtjo. Te sanje naj ne bi izhajale iz človeka, ampak iz splošnih, univerzalnih idej – izkušenj vsega človeštva.

Oba pa sta sanjam pripisovala simbolne pomene, s katerimi lahko razložimo težave, ki jih imamo ljudje v budnem stanju.

Alfred Adler
A. Adler je sanje videl kot pomoč pri reševanju problemov posameznika. Verjel je, da s sanjami uresničino naše resnične misli, čustva in tudi dejanja. Včasih se nam v sanjah pokažejo tudi naše agresivne želje. Adler pravi, da v sanjah kompenziramo pomanjkljivosti v našem življenju.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...